مرور برچسب

هیات دولت

حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۲۵درصد افزایش می‌یابد

در جلسه امروز هیأت دولت، ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش می یابد.