مرور رده

اصولگرای‌مستقل

فیک‌نیوز چطور عمل می‌کند؟/نگاهی به اخبار جعلی منتشر شده در حادثه سراوان

یکی از معضلات کاربران رسانه‌های اجتماعی، مواجهه با اخبار جعلی پنهان یا همان فیک‌نیوز است. اما فیک‌نیوز چگونه عمل می‌کند؟ بصورت موردی این مسئله را در رابطه با اخبار پیرامون حادثه سراوان بررسی می‌کنیم.