مرور رده

اصلاح‌طلب‌مستقل

مرعشی و عطریانفر نظرات شخصی خود را می‌گویند/ تفکرات لاریجانی و مطهری عقب‌مانده است

عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: گاهی برخی از اعضا مانند آقای مرعشی یا عطریانفر نظر شخصی خود را می‌دهند که به کارگزاران ربطی ندارد؛ هرچند هر دوی اینها هم گفته‌اند در شرایطی خاص احتمال حمایت از لاریجانی وجود دارد.