مرور رده

اصلاح طلبان

ابطحی و داوری ادعای قوچانی را رد کردند/ مستند‌سازی آثار رئیس‌جمهور دفتر و دستک جداگانه‌ای نداشته است

محمدعلی ابطحی و عبدالرضا داوری ادعای محمد قوچانی مبنی بر اینکه «شورای تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس‌جمهور» چیز جدیدی نیست و در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز بوده و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است را رد کردند.

حفظ و نشر کدام آثار روحانی و با کدام بودجه؟!

چیزی به نام «شورای تدوین و گردآوری آثار رئیس‌جمهور» در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد وجود نداشت و دولت روحانی باید توضیح دهد چنین شورایی از کجا آمده و چقدر بودجه به آن اختصاص یافته است.

اوج اصلاح‌طلبی را چگونه تعریف کنیم؟!

از قضا در جبهه‌ای که عباس عبدی برای آن قلم می‌زند، چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای سیاسی و انتخاباتی خیلی معمول است و اتفاق عجیبی هم از سوی عبدی و همفکرانش به نظر نمی‌رسد.