حد نصاب رای در انتخابات ریاست جمهوری

بر اساس ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت مطلق آرا است.

به گزارش انتخابات 1400 «اکثریت مطلق  آرا» در فرهنگ حقوقی کشور به «50 درصد بعلاوه یک آراء» تلقی می شود. اما درباره اینکه منظور از «آ‌راء»، کل آرای ماخذه است یا فقط آرای صحیح را شامل می​شود، بین حقوق دانان اختلاف نظر هست.

مجید انصاری معاون پارلمانی سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید کرد که منظور از 50 درصد کل آرا، «کل آرای ماخوذه» شامل آرای صحیح و آرای باطله است.

اما محمد هاشمی حقوق دان قانون اساسی، 50 درصد آرای صحیح را ملاک رای آوری نامزد پیروز خواند و به خبرآنلاین گفت: از آنجا که ممکن است بخشی از آرای باطله مربوط به نامزد پیروزهم باشد، باید آرای ماخوذه صحیح را ملاک قرار داد. وی به استناد اصل 114 قانون اساسی مبنی بر اینکه « رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود»، ادامه داد: «رای مستقیم» رایی است که منجر به اثرگذاری در انتخابات می شود. از این رو آرای سفید یا مواردی که به غلط در صندوق​ها ریخته می​شود، را نمی توان از آرای مورد نظر برای بررسی نصاب رای آوری نامزد پیروز به شمار آورد.

وی به استناد قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه داد: در این قانون آمده است «رئیس جمهور با آرای اکثریت آرا مطلق شرکت کنندگان انتخاب می​شود». «شرکت کننده» به کسانی تلقی می​شود که به نامزدها رای داده​اند. نه کسانی که آرای باطله به صندوق انداخته اند. «شرکت در انتخابات» ملاک است که به یکی از  شش نامزد موجود رای داده باشد.

اما حسینعلی امیری​ عضو حقوق دان شورای نگهبان با بیان اینکه دو نوع آرای باطله داریم که در تعیین حد نصاب رای آوری نامزدهای ریاست جمهوری به طور متفاوتی موثرند، از پاسخ​گویی بیشتر خودداری کرد و پاسخ به اینکه «ملاک کل آرای ماخوذه است یا آرای صحیح» را به بررسی قانون انتخابات ارجاع داد.

مواد منظور وی مواد 25 و 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که در ذیل آمده است:

ماده 25 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

آرای غیر قابل خواندن .

آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

ماده 26 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :

1- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .

2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .

4- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد .

5- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

6- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .

7- آرای تکراری .

8- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .

9-آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .

10- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .

تبصره 1 ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .

*تبصره 2 ـ به تعداد آرای زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود .

*ماده 28 ـ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments