حدف نام تکراری برخی معابر مشهد/ پیگیری ابلاغ نهایی طرح راهبردی توس

صبح امروز در صدوبیست‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، لایحه تثبیت یا تغییر نام‌های تکراری برخی معابر سطح شهر به تصویب رسید که براساس آن نام  تکراری ۴۳ معبر در سطح مشهد تغییر یا تثبیت شد.

نام خیابان بزرگمهر واقع در بلوار سجاد در منطقه یک تثبیت و نام خیابان بزرگمهر منشعب از بلوار جمهوری اسلامی به نام برزویه طبیب در منطقه هفت تغییر نام پیدا کرد. نام بلوار بهارستان واقع در اراضی سپاد به نام عرفان در منطقه دو و نام معبر فرعی بهار (زیرنویس خیابان شهید فکوری ۲۱) به نام گل افشان در منطقه ۹ تغییر یافت. نام معبر فرعی لاله (زیرنویس وکیل آباد ۱۰) در منطقه ۹ به نام باربد تغییر و نام معبر فرعی لاله (زیرنویس سجاد ۹) در منطقه یک تثبیت شد.

همچنین نام معبر فرعی لاله (زیرنویس عبدالمطلب ۱۱) در منطقه دو حذف شد. نام معبر فرعی لاله (زیرنویس فکوری ۱۷) در منطقه ۹ به نام سروناز تغییر نام یافت. نام معبر فرعی بنفشه (زیرنویس ابن سینای ۶) واقع در بلوار سجاد، نام معبر فرعی بنفشه (زیرنویس وکیل آباد ۶۴) در منطقه ۹ به نام قدسی مشهدی و نام معبر فرعی بنفشه (منشعب از خیابان بهاران) واقع در بلوار شهید فرامرز عباسی به نام شفق تغییر کرد. نام معبر فرعی بنفشه (زیرنویس کاشف غربی ۶) در منطقه یک و نام معبر فرعی بنفشه (زیرنویس کشاورز ۳) در منطقه دو حذف شد.

نام خیابان بیهقی حد فاصل معبر فرعی وکیل آباد سه تا بلوار آموزگار در منطقه ۱۱ تثبیت شد و  نام معبر فرعی بیهقی (زیرنویس شهید کامیاب ۲۴) در منطقه ثامن به نام آیت الله واعظ زاده تغییر نام یافت.

نام خیابان رازی حد فاصل میدان امام رضا (ع) تا میدان ده دی در منطقه هشت تثبیت شد و نام خیابان رازی منشعب از بلوار حجاب در منطقه ۱۰ به نام جرجانی تغییر پیدا کرد.

نام خیابان قائم (عج) واقع در بلوار احمد آباد و نام میدان قائم (عج) واقع در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) تثبیت شد. نام خیابان قائم (عج) واقع در کوی سیدی در منطقه هفت به نام سراج، نام معبر فرعی قائم (عج) (زیرنویس طبرسی ۶۴) به نام منجی در منطقه سه، نام معبر فرعی قائم (عج) (زیرنویس رسالت ۶۴) در منطقه سه به نام برهان و نام معبر فرعی قائم (عج) (زیرنویس عبدالمطلب ۵۸) در منطقه دو به نام صالح تغییر پیدا کرد.

نام بلوار مجلسی در منطقه چهار تثبیت و نام معبر فرعی مجلسی (زیرنویس شهید کامیاب ۶۲) در منطقه دو به نام فضل بن شاذان تغییر پیدا کرد. نام بلوار مدرس در منطقه هشت تثبیت و نام معبر فرعی مدرس (زیرنویس وکیل آباد ۹) به نام بدیع الزمان فروزان‌فر درمنطقه ۹ تغییر یافت. نام بلوار میرزا کوچک خان در منطقه پنج ثتبیت و نام معبر فرعی میرزا کوچک خان (زیرنویس وکیل آباد ۷) به نام عطا ملک جوینی در منطقه ۱۱ تغییر پیدا کرد.

نام معبر فرعی نسترن (زیرنویس ملک آباد ۹) در منطقه یک تثبیت شد. نام معبر فرعی نسترن (زیرنویس فدائیان اسلام ۱۴) در منطقه هفت به نام نسرین و نام معبر فرعی نسترن (زیرنویس شهید فکوری ۱۹) در منطقه ۹ به نام گلرخ تغییر یافت.

نام معبر فرعی هجرت در منطقه یک واقع در بلوار شهید صادقی تثبیت و نام معبر فرعی هجرت (زیرنویس حرعاملی ۳۹) در منطقه دو به نام هاجر تغییر پیدا کرد.

نام بلوار هدایت در منطقه دو تثبیت شد و نام معبر فرعی هدایت (زیرنویس فداییان اسلام ۱۸) در منطقه هفت به نام هدی تغییر یافت. نام معبر فرعی یاس (زیرنویس عبدالمطلب ۱۵) در منطقه دو تثبیت و نام معبر فرعی یاس (زیرنویس فردوسی ۵) در منطقه دو منشعب از بلوار جانباز به نام عطر یاس تغییر پیدا کرد. نام بلوار اندیشه در منطقه ۱۰ تثبیت و نام معبر فرعی اندیشه (زیرنویس شهید مطهری ۴۸) در منطقه دو به نام بینش تغییر یافت. همچنین نام معبر فرعی اندیشه (زیرنویس شهید مفتح ۱۴) در منطقه چهار حذف شد.

نام معبر فرعی آلاله (زیرنویس پیروزی ۲) در منطقه ۹ تثبیت و نام معبر فرعی آلاله زیرنویس شهید فکوری ۱۸ حذف شد.

واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به موسسه خیریه زینب کبری

همچنین لایحه واگذاری حق انتفاع یک قطعه زمین به موسسه خیریه زینب کبری (س) با قید دو فوریت به تصویب رسید که براساس آن  به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مصوبه شماره ۱۲۲۴۸/۹۹/۵/ش مورخ ۲۹/۰۷/۹۹  شورای شهر و به منظور اجرای پروژه «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» ، نسبت به واگذاری منافع یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰.۰۰۰ مترمربع با کاربری اقامتی با حفظ مالکیت شهرداری و پروانه ساختمانی رایگان، به موسسه خیریه زینب کبری (س)  با رعایت مواردی اقدام کند. بنیاد خیریه زینب کبری (س)  باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل زمین، نسبت به ارائه نقشه‌های اجرایی طرح به شهرداری و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ارائه نقشه‌ها، نسبت به دریافت پروانه ساختمانی، ساخت و بهره‌برداری از مجتمع اقدام کند.

همچنین استفاده از زمین و ساختمان احداثی، صرفا به عنوان مجتمع ساماندهی آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر زنان و کودکان است و موسسه مذکور مجاز به تغییر نوع استفاده یا واگذاری زمین و ساختمان به غیر را ندارد.

شهرداری مشهد مکلف است، در متن قرارداد عاریه زمین شرط کند که در صورتی که موسسه خیریه زینب کبری (س)، بدون اجازه شهرداری و برخلاف مفاد این مصوبه اقدام کند، زمین واگذار شده راساً و بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات قانونی، به شهرداری مسترد شده و هیچ ادعا و مطالبه‌ای در این خصوص از موسسه مذکور پذیرفته نخواهد شد.

واگذاری دارایی‌های شهرداری در پروژه مسکونی قطعه هشتم در طرح مصوب مهر و ماه

لایحه مجوز واگذاری دارایی‌های شهرداری در  پروژه مسکونی قطعه هشتم در طرح مصوب مهر و ماه با قید دو فوریت امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید که براساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده تا نسبت به عدم ارائه پیشنهاد از سوی سرمایه‌گذاران در خصوص فراخوان مزایده عمومی پروژه‌های تعریف شده ذیل پلاک موسوم به مهر و ماه، نسبت به واگذاری دارایی‌های خود در  پروژه مسکونی مهر و ماه واقع در بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۶۱ و ۶۳ شامل پروانه ساختمانی و عرصه پروژه مطابق سند اقدام کند.

براساس این مصوبه، زمین متعلق به شهرداری در پروژه مسکونی مهر و ماه به متراژ ۳۵۱۰/۸ مترمربع، توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر کارشناس منتخب خریدار، یک نفر کارشناس منتخب شهرداری و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین) قیمت‌گذاری خواهد شد و معادل ارزش ریالی آن، با آپارتمان‌های مسکونی واقع در بلوار هاشمیه، صارمی و مجیدیه خریدار، پس از قیمت گذاری توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور به نرخ زمان انعقاد قرارداد و به صورت همزمان، تهاتر گردد. عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه مسکونی مزبور با مجموع زیربنای ۹/۳۲۴۹۹ مترمربع، طبق ضوابط و مقررات جاری شهرداری محاسبه می‌شود. تحویل و انتقال سند مالکیت عرصه متعلق به شهرداری در پروژه مسکونی مهر و ماه به نام خریدار، پس از تصفیه حساب کامل بهای زمین و پروانه ساختمانی پروژه با شهرداری و همزمان با تحویل و انتقال اسناد مالکیت املاک معوض متعلق به خریدار به نام شهرداری مشهد خواهد بود.

لایحه تدقیق ضرایب تعدیل بلوک درآمدیبا

لایحه تدقیق ضرایب تعدیل بلوک درآمدیبا با قید دو فوریت امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید که براساس آن شهرداری مشهد مکلف است، نسبت به اجرای تصویب‌نامه هیأت وزیران و دفترچه ارزش معاملاتی روز املاک در محاسبات درآمدی اقدام کند. همچنین ضریب تعدیل بلوک درآمدی را به نحوی تدقیق نماید که منجر به افزایش عوارض مربوطه نسبت به قبل از لازم‌الاجراشدن این مصوبه نگردد.

گفتنی است؛ شهرداری مشهد مکلف است که پرداخت کل مبلغ مندرج در قبض عوارض نوسازی و عمران شهری توسط مؤدی را به منزله تسویه حساب قطعی عوارض لحاظ نموده و تغییر در ضرایب و متغیرهای محاسباتی، منجر به ایجاد بدهی عوارض نوسازی و عمران شهری برای قبوض پرداختی مؤدی نمی‌شود.

پیگیری ابلاغ نهایی طرح راهبردی توس

طرح ارائه خدمات شهرداری مشهد در ناحیه منفصل توس امروز به تصویب رسید که براساس آن شهرداری مشهد مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این مصوبه نسبت به پیگیری ابلاغ نهایی طرح راهبردی و تدقیق خط محدوده ناحیه منفصل توس از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اقدام کند. همچنین شهرداری مشهد مکلف است، در صورت عدم ابلاغ طرح راهبردی توس و با توجه به بلاتکلیفی ساکنین و تبعات اجتماعی ناشی از  عدم وجود سند توسعه محدوده جهت پاسخگویی قانونی، پس از پایان مهلت مقرر در این مصوبه، اقدامات لازم جهت بازگشت به شرایط قبل از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را ظرف مدت یک ماه در دستور کار قرار دهد.

 اصلاح شبکه معابر شمال شهر مشهد

لایحه اصلاح شبکه معابر شمال شهر نیز به تصویب رسید که براساس آن شهرداری مشهد مکلف است، در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به بافت‌های کم‌برخوردار شهری، ایجاد سلسله مراتب مناسب راه‌های ارتباطی و ساماندهی جریان ترافیک در این بافت‌ها، توسعه با رویکرد ایجاد و حفظ کمربند سبز حفاظتی و کشاورزی شهری در جهت جلوگیری از تحرک توسعه و همچنین اجرای سیاست‌های پدافند غیرعامل در زمان وقوع بحران که منجر به مسدودشدن بزرگراه شهیدان بابانظر و شهید چراغچی می‎شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به انجام مطالعات ترافیکی ایجاد شبکه شریانی و انتقال‌دهنده مناسب جریان ترافیک شمال شهر منطبق بر جاده گاز (حدفاصل میامی تا محدود منفصل توس)، با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی و نظرات اعلامی مشاور طرح تفصیلی حوزه مربوط و مشاور حریم شهر مشهد، اقدام و مراتب را جهت تصویب، به کمیسیون ماده ۵ و شورای همتا ارسال کند.

همچنین شهرداری مشهد مکلف است، به منظور توسعه مسیر فوق مطالعات امکان‌سنجی امتداد مسیر از میامی تا امتداد بلوار مصلی را انجام و در صورت تایید، اقدامات لازم به منظور تصویب در مراجع مربوطه را انجام دهد و آثار مالی اجرای این مصوبه را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منعکس کند.

همچنین لوایح تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، زمین و مسکن و عمران و اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های بهره‌برداری قطارشهری، ساخت قطارشهری و توسعه ارتباطات ترافیکی و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید.

 دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی

لایحه دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی امروز به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید که براساس آن شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مکلف است، مستند به بند ۱۹ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و بر اساس دستورالعمل نسبت به صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی سطح شهر و دریافت بهای خدمات مربوط اقدام کند.

انتهای پیام

ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments